Introductie

Entertainment One Ltd. (“eOne”) (tezamen met al haar dochter, zuster en overig verbonden (gecontroleerde) maatschappijen) is een internationaal entertainmentbedrijf dat gespecialiseerd is in de aankoop, productie en distributie van film- en televisiecontent. Hoewel we tijdens onze gangbare zakelijke communicatie Privégegevens van onze gebruikers en klanten verzamelen, vinden we het belangrijk om de privacy van onze gebruikers en klanten te beschermen.

Dit Privacybeleid beschrijft het algemene beleid van eOne en de uitvoering ervan in de praktijk. Het illustreert precies hoe we de informatie beschermen die u aan ons toevertrouwt. Het geeft inzicht in de aard van de informatie die wordt verzameld, hoe die informatie wordt gebruikt, en de kennisgeving en keuzes die de betreffende individuen krijgen met betrekking tot het gebruik van die informatie en de mogelijkheid om die informatie te corrigeren. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle Privégegevens die eOne ontvangt, zowel elektronisch als op papier of mondeling, waaronder de gegevens die verzonden worden via eOne’s diverse websites (een "Site" genoemd).

Uw algemene gebruik van onze Site(s) wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden van onze Site(s) [www.entertainmentone.com/Algemene-Voorwaarden]. Onze Site(s) gebruiken ook Cookies. Voor meer informatie over Cookies en hoe ze uit te schakelen, leest u ons Cookiebeleid [www.entertainmentone.com/Cookiebeleid]. U dient dit Privacybeleid in samenhang met de Gebruiksvoorwaarden van onze Site(s) en ons Cookie-beleid te lezen om uw gebruik van onze Site(s) te bepalen.

Definities

Onder “Privégegevens” verstaan we die informatie die gebruikt kan worden om een specifiek individu op unieke wijze te beschrijven of te identificeren en die in een bepaalde vorm wordt opgeslagen. In de EU wordt ook vaak de term “persoonlijke gegevens” gebruikt voor Privégegevens. Tijdens de dagelijkse zakelijke communicatieprocessen kan eOne bepaalde Privégegevens verzamelen, waaronder maar niet beperkt tot uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, website en geboortedatum of leeftijd.

Principes

Meldplicht

In overeenstemming met dit Privacybeleid zal eOne, wanneer zij Privégegevens verzamelt, het individu dat die gegevens bekendmaakt informeren over het doel waarvoor zij die gegevens verzamelt en gebruikt en over de aard van de intermediaire derde partijen waaraan eOne deze informatie onthult of bekendmaakt. eOne geeft u de keuze en de mogelijkheid om het gebruik van uw privé-informatie en het openbaar maken ervan te beperken. Wanneer u voor het eerst wordt gevraagd om privé-informatie te verstrekken aan eOne, krijgt u hiervan een duidelijk geformuleerde melding, direct of zo spoedig hierna als redelijkerwijze mogelijk is. Zo vindt u in ons Cookiebeleid bijvoorbeeld algemene informatie over hoe u het verzamelen van browsercookies kunt uitschakelen. Wanneer uw Privégegevens voor een ander doel gebruikt of openbaar gemaakt worden dan oorspronkelijk de bedoeling was, zal eOne u in alle omstandigheden op voorhand op de hoogte brengen. /p>

Hoe wij uw gegevens mogen gebruiken:

Naast het gebruik van uw gegevens om u van gevraagde informatie, producten of diensten te voorzien, voor algemeen accountmanagement en voor het beheren van ons netwerkverkeer, kunnen wij uw gegevens ook op de volgende manieren gebruiken:

  • Om ons te helpen bij de naleving van alle wettelijke of reglementaire vereisten, of om onze rechten of de rechten van derden te beschermen of af te dwingen.
  • Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan eventuele partijen die onze activiteiten voortzetten en die uw gegevens zullen gebruiken voor de doelstellingen die in dit Privacybeleid omschreven staan.
  • Waar u ons de toestemming hebt gegeven om contact met u op te nemen (met inbegrip van sms- en e-mailcontact) over producten en diensten waarvan wij denken dat ze u interesseren. U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor onze marketingcommunicatie.

We zullen uw persoonlijke informatie niet openbaar maken, verkopen of verhuren aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Als u eerder hiervoor toestemming gaf maar later van gedachten verandert, kunt u contact met ons opnemen via privacy@entonegroup.com, waarna we deze activiteiten zullen staken.

Keuze en verdere doorgifte

Wij vragen vooraf uw toestemming om uw privé-informatie (i) aan derden bekend te maken, of (ii) te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor uw gegevens oorspronkelijk verzameld werden.

Voor de duidelijkheid geeft eOne u, met betrekking tot gevoelige privé-informatie, de mogelijkheid om bevestigend of expliciet toestemming te geven voor het openbaren van de informatie voor andere doeleinden dan die waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld of waarvoor u eerder uw toestemming gaf. eOne behandelt deze gevoelige Privégegevens op een soortgelijke manier als u ze zou behandelen. Ook verzekert eOne zich ervan dat iedere derde partij waaraan Privégegevens worden overgedragen zich houdt aan ditzelfde Privacybeleid of onderworpen is aan een wet die een gelijksoortig niveau van privacybescherming garandeert, zoals wordt vereist in dit Privacybeleid.

Websites van derde partijen

De Site(s) bevatten links naar andere websites die beheerd worden door derden. Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid alleen van toepassing is op de Privégegevens die we verzamelen via onze Site(s) (of met competities die we via onze toepassingen op websites van derden publiceren, zoals sociale netwerksites waarop een link naar dit Privacybeleid is voorzien), of die wij ontvangen van derden met uw toestemming. Wij zijn niet verantwoordelijk voor Privégegevens die derden kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken via hun websites. U dient altijd eerst het Privacybeleid van iedere website die u bezoekt zorgvuldig door te nemen.

Bovendien kan uw informatie, wanneer u die aan ons verstrekt via een website of platform van een derde partij (bijvoorbeeld wanneer we competities via toepassingen van ons publiceren op sociale netwerksites), ook door deze derde site worden verzameld en dus onderworpen zijn aan hun Privacybeleid.

Veiligheid van gegevens

eOne neemt billijke maatregelen om Privégegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. eOne heeft de nodige fysieke, elektronische en bestuurlijke processen geïmplementeerd om Privégegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Niettegenstaande deze maatregelen kan eOne niet instaan voor de veiligheid van privé-informatie op of verzonden via elektronische netwerken van derde partijen, zoals het internet.

Integriteit van gegevens

eOne neemt billijke maatregelen om ervoor te zorgen dat Privégegevens juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn, enkel voor het beoogde en aangegeven gebruik.

Toegang en rechten

eOne dient u, binnen een redelijke termijn na uw aanvraag, toegang te verlenen tot uw Privégegevens tegen een wettelijk bepaalde vergoeding (indien van toepassing) en u toe te staan om uw gegevens te raadplegen, te corrigeren en te wijzigen of onjuiste informatie te verwijderen, tenzij de kosten voor het verlenen van toegang tot uw gegevens in een specifiek geval niet in verhouding staan tot de risico's voor uw privacy, of wanneer de rechten van andere personen in het gedrang komen door u toegang tot deze informatie te verlenen. U hebt het recht om u af te melden voor onze marketingcommunicatie die wij (of een derde partij aan wie wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens hebben verstrekt) u sturen.

Handhaving

eOne maakt gebruik van een zelfevaluatiebeleid om de naleving van dit Privacybeleid te garanderen en controleert met enige regelmaat of het beleid accuraat en uitgebreid genoeg is voor de informatie die het moet bestrijken, duidelijk zichtbaar is, volledig geïmplementeerd wordt, voldoende toegankelijk is en in overeenstemming is met de Privacyprincipes. eOne moedigt betrokken partijen aan om contact met ons op te nemen over eventuele problemen die betrekking hebben op aan ons verstrekte contactgegevens. eOne zal alle klachten en geschillen betreffende het gebruik en het openbaar maken van Privégegevens onderzoeken en proberen om deze in overeenstemming met de Privacyprincipes op te lossen. Vragen of opmerkingen met betrekking tot dit Privacybeleid kunt u richten aan privacy@entonegroup.com.

Indien een klacht of geschil niet volgens interne processen kan worden opgelost, gaat eOne akkoord met conflictbemiddeling via een derde partij.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en eOne zal alle herzieningen van het beleid op deze website publiceren.

Doorgifte van Privégegevens naar Canada

Voorzover van toepassing en mogelijk danwel toegestaan  zullen wij uw Privégegevens van de EER naar Canada overdragen (maar alleen aan een vennootschap uit de groep). De EU erkent Canada als een "witte lijst"-land, wat betekent dat de wetgeving inzake dataprotectie voldoende bescherming biedt aan uw Privégegevens. Verder zullen we alleen gebruikmaken van uw Privé-informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Meer informatie:

UK
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House, Water Lane
Wilmslow
Cheshire Sk9 5AF
Telephone: 0303 123 1113
Fax: 01625524510
Email: casework@ico.gsi.gov.uk
Web Site: https://www.ico.gov.uk/

BELGIUM
Commission for the Protection of Privacy
Rue de la Presse 35
1000 Brussels, Belgium
Phone: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Email: commission@privacycommission.be
Web Site: http://www.privacycommission.be/

NETHERLANDS
Dutch Data Protection Authority
Visiting Address: Juliana van Stolberglaan 4-10, 2595 CL DEN HAAG
Postal Address: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG
Phone: +31 (0)70 888 85 00
Fax: +31 (0)70 888 85 01
Web Site: http://www.dutchdpa.nl/Pages/home.aspx

LUXEMBOURG
Commission Nationale pour la Protection des Données
41, avenue de la gare
L-1611 Luxembourg
4ième étage
Phone: +352 26 10 60 1
Fax: +352 26 10 60 29
Web Site: http://www.cnpd.public.lu/fr/index.html

AUSTRALIA
Office of Australian Information Commissioner (OAIC)
GPO Box 5218 Sydney NSW 2001
GPO Box 2999 Canberra Act 2601
Phone from Australia: 1300 363 992*
Phone from outside Australia: +61 2 9284 9749
Email: enquiries@oaic.gov.au
Web Site: http://www.oaic.gov.au/about/contact.html

CANADA
Alberta
Office of the Information and Privacy Commissioner of Alberta
410, 9925 - 109 Street, Edmonton, Alberta T5K 2J8
Phone: (780) 422-6860
Toll Free: 1-888-878-4044
Email: generalinfo@oipc.ab.ca
Web Site: http://www.oipc.ab.ca

British Columbia
Office of the Information and Privacy Commissioner for British Columbia
4th Floor, 947 Fort Street
PO Box 9038, Stn. Prov. Govt.
Victoria, British Columbia
V8W 9A4
Phone : 250-387-5629
Toll-free: 1-800-663-7867 (free within British Columbia)
Email : info@oipc.bc.ca
Web Site : http://www.oipc.bc.ca/

New Brunswick
Office of the Ombudsman
Sterling House
P. O. Box 6000
767 Brunswick Street
Fredericton, NB E3B 5H1
Phone: (506) 453-2789
Email: nbombud@gnb.ca
Web Site: http://www.gnb.ca/0073/index-e.asp

Newfoundland and Labrador
Office of the Information and Privacy Commissioner for Newfoundland and Labrador
2nd floor, 34 Pippy Place
P.O. Box 13004, Station A
St. John's, NL A1B 3V8
Phone: (709) 729-6309
Email: commissioner@oipc.nl.ca
Web Site: http://www.oipc.gov.nl.ca/default.htm

Northwest Territories
Information and Privacy Commissioner of the Northwest Territories
5018, 47th street
Yellowknife, Northwest Territories X1A 2N2
Phone: (867) 669-0976
Fax: (867) 920-2511
Email: atippcomm@theedge.ca

Nova Scotia
Nova Scotia Freedom of Information and Privacy Review Office
P.O. Box 181
Halifax, Nova Scotia B3J 2M4
Phone: (902) 424-4684
Email: foipopro@gov.ns.ca
Web Site: http://www.gov.ns.ca/foiro/

Nunavut
Information and Privacy Commissioner of Nunavut
5018, 47th street
Yellowknife, Northwest Territories X1A 2N2
Phone: (867) 669-0976
Fax: (867) 920-2511
Email: atippcomm@theedge.ca
Web Site: http://www.info-privacy.nu.ca/en/home

Ontario
Office of the Information and Privacy Commissioner of Ontario
2 Bloor Street East, Suite 1400
Toronto, Ontario M4W 1A8
Phone: (416) 326-3333
Toll-free: 1 (800) 387-0073 (free within Ontario)
Email: info@ipc.on.ca
Web Site: http://www.ipc.on.ca/

Prince Edward Island
Office of the Information and Privacy Commissioner of Prince Edward Island
180 Richmond Street
P.O. Box 2000
Charlottetown, Prince Edward Island
C1A 7N8
Telephone: (902) 368-4099
Email: mlsmith@gov.pe.ca
Web Site: www.oipc.pe.ca

Québec
Commission d'accès à l'information du Québec
575 St. Amable Street
Suite 1.10
Québec, Québec G1R 2G4
Phone: (418) 528-7741
Toll-free: 1 (888) 528-7741 (free within Québec)
Email: Cai.Communications@cai.gouv.qc.ca
Web Site: http://www.cai.gouv.qc.ca/index-en.html

Saskatchewan
Office of the Information and Privacy Commissioner of Saskatchewan
503-1801 Hamilton Street
Regina, Saskatchewan
S4P 4B4
Phone: (306) 787-8350
Email: gdickson@oipc.sk.ca
Web Site: http://www.oipc.sk.ca

Yukon
Office of the Yukon Ombudsman and Information and Privacy Commissioner
211 Hawkins Street, Suite 201
P.O. Box 2703
Whitehorse, Yukon Territory Y1A 2C6
Phone: (867) 667-8468
Email: email.ombudsman@ombudsman.yk.ca
Web Site: http://www.ombudsman.yk.ca/